bijscholingen

ONLINE CORONABIJSCHOLINGEN REDDER 2021

De Vlaamse Trainersschool heeft ism RedFed en ISB besloten om in 2021 enkel online coronabijscholingen Redder te geven. Deze online bijscholing vervangt de normale jaarlijks verplichte bijscholing van 4 uren. Na deelname ontvang je een erkend bijscholingsgetuigschrift Redder via je account in de VTS-app.

De duurtijd is 90 minuten en 30 minuten extra tijd om vragen te stellen.

Deze specifieke bijscholingen staat open voor Hoger Redders, Basisredders, Duiker-Redders en voor alle mensen die willen weten wat ze wel/niet kunnen en mogen doen in tijden van corona.

Aangezien de technieken voor redding, EHBO en vooral reanimatie aangepast zijn in het kader van het coronavirus COVID19, is het uiterst aangewezen als redder bij te scholen over deze nieuwe richtlijnen. Zo kunnen de zwembad- en watersportclubdeuren veilig open blijven met redders die de nodige kennis en kunde hebben om snel, efficiënt en vooral veilig voor zichzelf en omstanders op te treden bij een noodgeval.

* Accenten redding, EHBO en reanimatie #COVID19

DATA ONLINE CORONABIJSCHOLINGEN REDDER 2021:
Volgende data voor de online coronabijscholingen onder RED! kregen we op 12/02/2021 van RedFed toegewezen!

- dinsdag 16 februari 2021
- zondag 21 februari 2021
- zaterdag 27 februari 2021
- zondag 7 maart 2021
- zaterdag 20 maart 2021
- zondag 4 april 2021
- dinsdag 6 april 2021 - enkel voor Duiker-Redder
- zaterdag 10 april 2021

Telkens van 19u tot 21u
Aanmelden vanaf 18u50 met de link voor Teams die je na inschrijving en betaling via mail toegestuurd krijgt.

Bijkomende datum: maandag 14 juni 2021 van 8u tot 10u - aanmelden vanaf 7u50 met de link die je na inschrijving en betaling via mail 2 dagen vooraf doorgestuurd krijgt.

Inschrijven:
De federatie (REDFED) heeft een online inschrijvingssysteem in gebruik voor de opleidingen en bijscholingen.
Inschrijven kan via de RedFed applicatie: https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121

Het systeem zal je al kennen aangezien je reeds redder bent. Als je nog geen wachtwoord heb, vraag er dan één aan om in te loggen. Indien dit niet lukt is je mailadres waarschijnlijk niet gekend: stuur een mail naar info@redfed.be om je mailadres te laten aanpassen.
Gelieve je e-mailadres te controleren, alsook je thuisadres, want je zal van REDFED een pocketmasker met HMEF opgestuurd krijgen, waarmee je coronaveilig kunt reanimeren.

Van zodra je ingelogd bent in de RedFed-app, krijg je 4 keuzebalken.
Kies hier voor de derde 'inschrijven'.
Je kan hier je zoekopdracht vereenvoudigen:
Categorie: Bijscholing
Provincie: Vlaams-Brabant
Type: Redder of Duiker-Redder
Zo vind je sneller de bijscholing verzorgt door RED! en haar docenten (vanuit Aarschot).
Klik hierop en breng je inschrijving en betaling in orde.

De kostprijs bedraagt:

€ 35 als je lid bent van RED! of een andere reddingsclub (R+ en C lid)
€ 35 als je zwembad lid is van REDFED (en jou opgaf als één van haar 5 Z-leden)
€ 50 voor alle anderen.
Betaling via overschrijving op: rekeningnummer BE09330073128657 van RED! vzw met vermelding “Bijsch Redder + datum + naam en voornaam”
Indien je club of zwembad een factuur wenst, noteer dit bij opmerking. Dit kan ook voor meerdere redders die op verschillende data bij RED! bijscholing volgen.

!OPGELET! bij deze online corona bijscholingen in februari/maart/april 2021 hebben (R+) RED! leden helaas geen bijkomende korting van 20 euro! Dit omdat RedFed na deelname je een zakmasker met HME Filter per post opstuurt.

Take care and stay safe!
RED! vzw