contact

Reddingsclub Demervallei - RED! vzw

Liersesteenweg 76 - 3200 Aarschot

www.redder.be - info@redder.be

https://www.facebook.com/REDvzw

rekeningnummer BE09330073128657 BBRUBEBB

ondernemingsnummer 863.084.620