contact

Reddingsclub Demervallei - RED! vzw

Astridlaan 30 - 3200 Aarschot

www.redder.be - info@redder.be

rekeningnummer BE09330073128657 BBRUBEBB

ondernemingsnummer 863.084.620

0475 / 25 77 20