lid worden

Beste RED!-bekende,

We wensen je een goed, beter, best en een 'te gek' 2021 met vele momenten om te koesteren!

Ofwel ben je reeds langer lid van Reddingsclub Demervallei vzw (RED!), ofwel nam je gedurende het afgelopen jaar deel aan één of meer opleidingen of bijscholingen georganiseerd door RED!
 Wellicht doet deze gelegenheid zich in het sportseizoen 2021 opnieuw voor. We kijken er alvast naar uit. Door deel te nemen aan zulke organisaties en lid te zijn, steun je alvast de werking van de reddingsclub en de federatie.

De voordelen van het lidmaatschap bij RED! waarvan je kan genieten voor het jaarlijks lidgeld van 55 € vind je onderaan. We hopen je in 2021 (opnieuw) te mogen verwelkomen in onze club! Het zwembadwater wacht op jou!

Was je lid van RED! in 2020 en wil je je lidmaatschap hernieuwen voor 2021 dan krijg je een korting van 20 euro. Je betaalt dus slechts 35 euro voor het hele jaar 2021.

Wil je (opnieuw) lid worden, dit kan via je persoonlijk profiel “Mijn RedFed” in de RedFed applicatie: https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=121.
Wellicht zal het systeem je al kennen en vraag je een nieuw wachtwoord aan om in te loggen. Indien je e-mail adres niet gekend is, zal je dit per mail aan info@redfed.be moeten melden. Als je nooit lid bent geweest en ook nog geen redder bent zal je eerst een login moeten aanmaken.
Van zodra je ingelogd bent in de RedFed-app, krijg je 4 keuzebalken.
Bij de eerste 'Profiel' kan je je profiel aanpassen. Bij het laatste 'Lidmaatschappen' kan je je lidmaatschap aanvragen. Selecteer 'Reddingsclub Demervallei', lidmaatschap 'R+' indien je wil genieten van korting op de bijscholing en het tijdschrift de Boei wenst te ontvangen (lidmaatschap R is enkel verzekering tijdens de clubactiviteiten en lidmaatschap C is voor personen die competitie Reddend Zwemmen wensen deel te nemen). Selecteer de gewenste periode (1/1/2021-31/12/2021). Vanaf 1 september kan je aansluiten voor de periode van 1/9/2021 tot 31/12/2021 aan het verlaagde tarief van 30 euro)

Info en inschrijvingsmodaliteiten aangaande opleidingen, bijscholingen en activiteiten zijn te vinden op deze website van de club.

Vanaf donderdag 14/1/2021 starten de zwembadtrainingen opnieuw op volgens het protocol van de coronamaatregelen:
- vul je naam in op de aanwezigheidslijst van RED! aan de ingang
- volg de route in en uit
- geen gebruik van groepskleedkamer
- mondmasker dragen tot aan het zwembad
- max bubbels van 4 / max 2 bubbels per baan
- niet stilstaan of hangen aan de kanten
- ...

Nog steeds 11 miljoen redenen om vol te houden!

Samen gaan we voor een boeiend en waterveilig 2021!
Take care, stay safe!

Namens het bestuur,

Steven Galicia - voorzitter

Tim De Roover - ondervoorzitter

Kristel Crombez - secretaris-penningmeester

RED! vzw
BE09 3300 7312 8657

Voordelen lidmaatschap RED!

• verzekering tijdens alle RED! trainingen, opleidingen en bijscholingen
• wekelijkse training: elke donderdag van 21u15 tot 22u30 en elke vrijdag van 21 tot 22u30 uur in het zwembad Demervallei te Aarschot.
Ook al heb je misschien niet steeds de kans of de tijd om naar de wekelijkse trainingen van de club te komen, dit is totaal vrijblijvend.
• deelnemen aan één (voor redders jaarlijks verplichte) erkende bijscholing voor Redders in onze club voor slechts 15 € (RED! organiseert jaarlijks 7 bijscholingen) (prijs bijscholing voor niet leden is 50 euro, je hebt als RED!lid dus een korting van 35 euro!) !OPGELET! Dit is niet van toepassing bij de online corona bijscholingen in februari/maart/april 2021! RedFed stuurt je na deelname een zakmasker met HME Filter op.
! Denk eraan: ook je ziekenfonds betaalt een stuk van je lidmaatschap terug!

• Lidmaatschap van RED! betekent meteen lidmaatschap van RedFed, de Vlaamse Reddingsfederatie vzw.:

• driemaandelijks tijdschrift “de Boei” van RedFed, met interessante weetjes en artikels
• korting van 15 euro op andere provinciale bijscholingen
• verzekering tijdens alle opleidingen en activiteiten van RedFed

Vanaf een tweede gezinslid bedraagt het lidgeld 45 €.
 Wanneer je reeds lid bent in een andere RedFed-club, betaal je slechts 45 €. 
Indien je reeds rechtstreeks lid bent van de RedFed, betaal je slechts 5 €

Lid worden kan door het aanvragen via de RedFed applicatie 
en storting van 55 euro voor nieuwe leden / 35 euro voor hernieuwingen op rekeningnummer BE09 3300 7312 8657 van RED!
 met mededeling van je naam en "lidgeld 2021"

De steun van vele leden maakt het mogelijk de clubwerking financieel gezond te houden en in goede banen te leiden. Enerzijds hebben we het zwembad nodig om te kunnen trainen en oefenen en anderzijds moet er jaarlijks geïnvesteerd worden in nieuw materiaal en het onderhoud ervan.

In het voorjaar 2021 is er opnieuw een cursus Hoger Redder in Diest gepland en in het najaar 2021 in Aarschot.

Bij voldoende kandidaten wordt er tevens een kletsnatte cursus Basisbootredder voor iedereen met veel waterpit georganiseerd!


Interesse? Maak je kenbaar via info@redder.be. Bezorg deze info aan potentiële kandidaten.